Trimble, Spectra Pricision, Nikon, Leica, Topkon, Sokia, Stonex